قرارداد سرمایه گذاری 8 هزار و 892 میلیارد ریالی در بنادر خوزستان امضا شد

قرارداد سرمایه گذاری و توسعه هشت هزار و 892 میلیارد ریالی بخش خصوصی در بنادر خوزستان، بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های بخش خصوصی منعقد شد. به گزارش ایرنا با امضای این قراردادها در بخش های مختلف بندری و پسکرانه ها مقرر شد بخش خصوصی هشت هزار و 31 میلیارد ریال در بندرهای […]

قرارداد سرمایه گذاری و توسعه هشت هزار و 892 میلیارد ریالی بخش خصوصی در بنادر خوزستان، بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های بخش خصوصی منعقد شد. به گزارش ایرنا با امضای این قراردادها در بخش های مختلف بندری و پسکرانه ها مقرر شد بخش خصوصی هشت هزار و 31 میلیارد ریال در بندرهای استان خوزستان سرمایه گذاری کند.

82353314-71261937

همچنین قرار است 861 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در بندر خرمشهر سرمایه گذاری شود. مجموع قراردادهای امضا شده بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در توسعه بندرهای تجاری کشور به ارزش 36 هزار میلیارد ریال است. بر این اساس یک هزار و 785 میلیارد ریال در بندر چابهار، پنج هزار و 112 میلیارد ریال در بندر بوشهر و دو هزار و 398 میلیارد ریال در بندرهای استان گیلان سرمایه گذاری خواهد شد. همچنین بخش خصوصی دو هزار و 869 میلیارد ریال در بندر امیرآباد و 13 هزار و 750 میلیارد ریال در بندرهای استان هرمزگان سرمایه گذاری می کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه امضای این قراردادها به خبرنگاران گفت: با امضای این قراردادها مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندرهای کشور به 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. «محمد سعیدنژاد» ادامه داد: به سرمایه گذاری و توسعه بندرهای تجاری کشور توجه جدی می شود. به گزارش ایرنا، سازمان بنادر و دریانوردی به منظور توسعه بندرهای تجاری کشور 29 آذر، 60 فقره قرارداد را به ارزش 36 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی امضا کرد.