استاندار خوزستان در خصوص برگزاری کنسرت ها گفت: آیت‌ الله جزایری تشخیص دهند ، مجوز نمی‌دهیم

مقتدایی گفت: اگر حاکم شرع تشخیص دهند که کنسرت ها مفسده ساز هستند، به آنها مجوز نمی دهیم.عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان به خبرنگار عصر آبادان گفت: ما به دنبال موسیقی حلال هستیم و هر برنامه ای که صلاحیت پخش از صدا و سیما را داشته باشد مورد تایید ما نیز هست و مجوز اجرا می […]

مقتدایی گفت: اگر حاکم شرع تشخیص دهند که کنسرت ها مفسده ساز هستند، به آنها مجوز نمی دهیم.عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان به خبرنگار عصر آبادان گفت: ما به دنبال موسیقی حلال هستیم و هر برنامه ای که صلاحیت پخش از صدا و سیما را داشته باشد مورد تایید ما نیز هست و مجوز اجرا می دهیم.

IMG22001010

وی افزود: در مواردی که اختلافی در این زمینه به وجود آید،حاکم شرع مشخص خواهد کرد چه تصمیمی باید گرفته شود.استاندار خوزستان تصریح کرد :چنانچه اجرای مراسم کنسرتی در هر نقطه از خوزستان از نظر آیت الله جزایری مفسده ساز تشخیص داده شود ، ما به آن مجوز نخواهیم داد.