دکتر حبیب عبودی در موسسه سرم سازی رازی کشور

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما طی حکمی از سوی دکتر حمید کهرام ،حبیب  عبودی مدیر روابط عمومی پیشین جهاد کشاورزی خوزستان به سمت مدیر کل اداره روابط عمومی موسسه سرم سازی رازی کشور منصوب شد. دکتر عبودی از جمله مدیران توانمند و کارآمد در حوزه روابط عمومی است که توانست در استان خوزستان […]

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما طی حکمی از سوی دکتر حمید کهرام ،حبیب  عبودی مدیر روابط عمومی پیشین جهاد کشاورزی خوزستان به سمت مدیر کل اداره روابط عمومی موسسه سرم سازی رازی کشور منصوب شد.
دکتر عبودی از جمله مدیران توانمند و کارآمد در حوزه روابط عمومی است که توانست در استان خوزستان کارنامه درخشان و قابل قبولی را از خود بر جای بگذارد.