آغاز بزرگترین عملیات عمرانی در شهر ملاثانی توسط شهرداری

عصر دیروز سه شنبه 9 اردیبهشت و همزمان با روز ملی شوراها طی آیینی با حضور فرماندار باوی، امام جمعه، شهردار ملاثانی، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین محلی عملیات اجرایی 6 طرح عمرانی، فرهنگی در ملاثانی آغاز شد.مهندس طاهر سالم زاده شهردار ملاثانی در این آیین گفت: این پروژه ها شامل؛ 1-جدول کاری و […]

عصر دیروز سه شنبه 9 اردیبهشت و همزمان با روز ملی شوراها طی آیینی با حضور فرماندار باوی، امام جمعه، شهردار ملاثانی، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولین محلی عملیات اجرایی 6 طرح عمرانی، فرهنگی در ملاثانی آغاز شد.مهندس طاهر سالم زاده شهردار ملاثانی در این آیین گفت: این پروژه ها شامل؛

9302x10x0x4801

1-جدول کاری و آیلند خیابان 24 متری کوی قدس در 4 باند که هر باند 1400 متر و در مجموع به طول 5600 متر با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال

2-شبکه ی دفع آبهای سطحی به طول 1400 متر و اجرای لوله گذاری خیابان 24 متری کوی قدس به طول 1500 مترو با ساخت 25 عدد منهول با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال

3-زیر سازی و آسفالت باند غربی خیابان 24 متری کوی قدس به مساحت 8500 متر مربع با اعتباری بالغ بر 3/800/000/000 ریال

4-احداث ساختمان اداری شورای اسلامی شهر ملاثانی در دو طبقه در زمینی به مساحت 750 متر مربع و زیر بنا 500 متر مربع با اعتباری بالغ بر 2/500/000/000 ریال

5-احداث پارک ویژه بانوان در محل پارک سمیه(جنب حوزه علمیه خواهران) شامل طراحی و اجرای دیوار حائل و پیست دوچرخه سواری بانوان با اعتباری بالغ بر 2/000/000/000 ریال

6-احداث مجموعه پارک ورزشی تفریحی در زمینی به مساحت 4500 متر مربع که شامل زمینهای چمن مصنوعی مینی فوتبال و چمن طبیعی مینی فوتبال، بسکتبال، والیبال و ساختمان پشتیبانی به مساحت 120 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 1/800/000/000 ریال

 02 03 04