استاندارخوزستان: شوراها نزدیکترین نهاد به مردم هستند

استاندار خوزستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، شوراها نزدیک ترین نهاد به مردم هستند و بیشترین ارتباط را با افراد جامعه دارند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،عبدالحسن مقتداییˈ روزسه شنبه در همایش شوراهای شهر و روستا در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد افزود: انتظار از اعضاء شورای های اسلامی […]

استاندار خوزستان گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، شوراها نزدیک ترین نهاد به مردم هستند و بیشترین ارتباط را با افراد جامعه دارند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،عبدالحسن مقتداییˈ روزسه شنبه در همایش شوراهای شهر و روستا در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد افزود: انتظار از اعضاء شورای های اسلامی شهر و روستا این است که با کار جمعی و تربیت نیروهای ماهر برای آینده در راستای تامین منابع انسانی تلاش کنند.

9302x09x0x47765

وی گفت: نمایندگان آینده مردم خوزستان در مجلس شواری اسلامی، باید از مجموعه شوراها به مردم معرفی شوند و این امر تنها با برنامه ریزی برای تربیت نیرو و تامین منابع انسانی کارآمد حاصل می شود.عالی ترین مقام دولتی دراستان خوزستان بیان کرد: بیش از 120 هزار نفر در مجموعه شوراهای اسلامی در کشور فعالیت دارند که این اعضا توانسته اند کمک های فراوانی به نظام جمهوری اسلامی ارائه دهند.

مقتدایی بیان کرد: اعضاء شوراهای شهر و روستا می توانند بر اساس قانون کارهایی را انجام دهند که بسیاری از دستگاه های دولتی در انجام آن محدودیت دارند و بدون شک اگر شوراها در انجام وظایف خود به خوبی عمل کنند شاهد تغییر چهره استان خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه استان خوزستان در دوره های مختلف فرهنگ های مختلفی را تجربه کرده است گفت: استان خوزستان در یک تعارض کامل فرهنگی به سر می برد که این تعارضات باید به تعامل تبدیل شده و در راستای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه استفاده شود.در این آیین که به مناسب نهم اردیبهشت روز شوراها برگزار شد جمعی از اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستای استان حضور داشتند این روز با اجرای برنامه های فرهنگی گرامی داشته شد.