طعنه حیدری مجری برنامه پایش شبکه 1 به استخدام در شهرداری اهواز

 برنامه یکشنبه شب “پایش ” با اجرای دکتر حیدری (مجری معروف مصاحبه های ریاست جمهوری ) به قرارداد جنجالی استخدام یک مشاور در شهرداری اهواز اشاره کرد.در این برنامه اسفندیاری مجری پایش مردمی و دکتر حیدری با اشاره به این قرارداد ضمن ابراز تعجب از تنظیم چنین قراردادهایی در شهرداری اهواز گفتند:مگر می شود قراردادهای […]

 برنامه یکشنبه شب “پایش ” با اجرای دکتر حیدری (مجری معروف مصاحبه های ریاست جمهوری ) به قرارداد جنجالی استخدام یک مشاور در شهرداری اهواز اشاره کرد.در این برنامه اسفندیاری مجری پایش مردمی و دکتر حیدری با اشاره به این قرارداد ضمن ابراز تعجب از تنظیم چنین قراردادهایی در شهرداری اهواز گفتند:مگر می شود قراردادهای حقوقی به این مهمی به صورت ناقص و مشکل دار تنظیم شود.

9302x08x0x35960

دکتر حیدری با اشاره به  بند اول این قرارداد که یک فوق لیسانس علوم سیاسی را دکتر نامیده اند با طنز و کنایه گفت: شاید ایشان جزو همان کسانی باشند که دکتر خطاب می شوند. این جزو عجایب است که یک دکتر فوق لیسانس علوم سیاسی باشد!انتشار قرار داد استخدام یکی از نزدیکان شورای شهر به عنوان مشاور امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری اهواز با حقوق دو میلیون و دویست هزار تومانی واکنش های مختلفی به دنبال داشته است.