شکرخدا موسوی :مگر کسی جرات می کند نزدیک میز و صندلی مدیری در مجموعه های نفتی خوزستان برود؟

،سیدشکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص بی‌حرمتی مدیرعامل یک شرکت نفتی به دو نفر از مردم خوزستان در حین مراجعه به ایشان به خبرنگار رهیاب گفت:مگر کسی جرات می کند نزدیک میز و صندلی مدیری در مجموعه های نفتی خوزستان برودمگر اینکه در مراسمی جایی کسی بتواند آن هم یک سری […]

،سیدشکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز در مجلس در خصوص بی‌حرمتی مدیرعامل یک شرکت نفتی به دو نفر از مردم خوزستان در حین مراجعه به ایشان به خبرنگار رهیاب گفت:مگر کسی جرات می کند نزدیک میز و صندلی مدیری در مجموعه های نفتی خوزستان برودمگر اینکه در مراسمی جایی کسی بتواند آن هم یک سری ادم های خاص او راببینند.

9301x29x0x5407

وی گفت:برخی مدیرانی که اخیرا خصوصا در این چندماهه منصوب شده اند انگار ادم هایی عصبی هستند نمی شود نزدیکشان شد نمی دانم به دلیل کهولت سن است از خستگی است از پیمانکاری هایی است که دارند یا به دلیل چند شغله بودن آنها است.

شکر خدا موسوی تصریح کرد:تکریم ارباب رجوع چه می شود؟ انصاف و وجدان کجا می رود؟ مردم ولی نعمت های مسئولین هستند این گفته حضرت امام است بعد باید اینگونه برخورد کرد؟اگر هم نمی خواهید برای مردم کاری کنید لا اقل محترمانه برخورد کنید.وی در پایان خاطر نشان ساخت:در این رابطه به وزیر نفت هم تذکر دادم و گفتم به وی که بعضی مدیران شما با مردم بد برخورد می کنند و مردم از برخوردهای آنها بسیار ناراحت هستند.