دکتر سودانی : آب انتقالی از کارون به فلات مرکزی بیش از مصارف شرب است

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: آبی که می خواهند از کارون به فلات مرکزی منتقل کنند بیش از مصارف شرب است.ناصر سودانی  با ابراز نگرانی از طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی برای مصارف شرب عنوان کرد: متاسفانه یکی از راه های ساکت کردن مردم و نمایندگان مجلس خوزستان این بود که […]

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: آبی که می خواهند از کارون به فلات مرکزی منتقل کنند بیش از مصارف شرب است.ناصر سودانی  با ابراز نگرانی از طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی برای مصارف شرب عنوان کرد: متاسفانه یکی از راه های ساکت کردن مردم و نمایندگان مجلس خوزستان این بود که دولت اعلام کرد تنها یک میلیارد متر مکعب اختصاصا برای مصارف شرب به فلات مرکزی انتقال خواهیم داد در صورتی که شواهدی موجود است مبنی بر اینکه میزان آبی که می خواهند منتقل کنند بیش از مصارف شرب است.

IMG20561828

وی افزود: سئوال من به عنوان نماینده مردم اهواز از وزارت نیرو این است که به چه دلیل استان اصفهان در بخش برنج کاری مقام چهارم کشور را کسب کرده است؟ آیا برنج کاری نیازی به آب ندارد و یا اینکه به چه دلیل صنایع سنگین که نیاز مبرم به آب دارند روز به روز در استان اصفهان در حال گسترش هستند.سودانی با تاکید به اینکه به ظاهر رودخانه زاینده رود را خشک کرده اند، اظهار کرد: معنای این پیشرفت ها این است که آن میزان آبی که برای شرب در اصفهان نیاز است در حال حاضر در قسمت های دیگری مصرف می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته مشخص شده که برآورد آب شرب برای انتقال به اصفهان دو برابر متوسط کشوری است.وی اظهار کرد: اگر انتقال آب کارون به فلات مرکزی تنها برای مصارف شرب باشد به طور حتم ما هیچ مشکلی با این قضیه نخواهیم داشت و تنها با تعیین سطح و بعضی الویت ها این فرایند صورت خواهد گرفت در حالی که در این زمان رویکرد دست اندرکاران این طرح را به این سمت نمی بینیم.

سودانی با اشاره به اینکه آبی که در این زمان در رودخانه کارون جاری است آب شرب مصرفی همه شهر و روستاهای استان را تامین کرده است؟ گفت: سد های تنظیمی و مخزنی و پروژه های کشاورزی و صنعتی که از سر چشمه بر روی رودخانه کارون لحاظ می شوند باعث شده تا حجم این رودخانه در استان خوزستان کاهش و میزان آلودگی آن افزایش یابد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی  افزود: خواسته مردم خوزستان در ابتدا این است که آب شرب سالم و بهداشتی برای آنها، تامین آب طرح 550 هکتاری مقام معظم رهبری و پروژه های صنعتی و کشاورزی برای امرار معاش مردم استان فراهم شود سپس اگر آبی باقی ماند آن را انتقال دهند.

وی با بیان اینکه انتقال آب شرب نیاز به پروژه های عظیمی همچون بهشت آباد ندارد در صورتی که این پروژه هنوز هم در حال ساخت است، گفت: امکان انتقال آب از پایین دست کارون هم وجود دارد به همین دلیل من به این طرح با دیده شک و تردید نگاه می کنم.