تاکسی شنیده ها:فرماندار اهواز از مسجدسلیمان می آید…….

شنیده ها حاکی است بزودی موج سوم انتصابات مقتدایی در حوزه فرمانداری ها کلید می خورد. مهمترین نکته موجود در این انتصابات شایعه جدی تغییر فرماندار مرکز استان است.از قرار معلوم بزودی اسماعیل ارزانی فرماندار اسبق مسجدسلیمان بعنوان جانشین فدعمی در فرمانداری اهواز زمام امور را بدست خواهد گرفت. همچین گزارش های رسیده حکایت می […]

شنیده ها حاکی است بزودی موج سوم انتصابات مقتدایی در حوزه فرمانداری ها کلید می خورد. مهمترین نکته موجود در این انتصابات شایعه جدی تغییر فرماندار مرکز استان است.از قرار معلوم بزودی اسماعیل ارزانی فرماندار اسبق مسجدسلیمان بعنوان جانشین فدعمی در فرمانداری اهواز زمام امور را بدست خواهد گرفت.

70362_635221846286549685_s

همچین گزارش های رسیده حکایت می کند در قالب موج سوم انتصابات فرمانداران 4 شهرستان باقی مانده بزودی از سوی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان معرفی خواهند شد.

بسیاری از نخبگان و کارشناسان امور سیاسی استان بر این باورند در خصوص گزینش و معرفی فرمانداران شهرستان های خوزستان هیچ پروسه مشورتی موثری در کار نیست و این احتمال وجود دارد که صرفا شخص استاندار با همراهی خواص پیرامونی دست به این انتخاب های خلق الساعه ای زده است.

بدون تردید معرفی فرماندار شهرستان اهواز باتوجه به انتخابات مهم مجلس دهم و نیز پنجمین دوره مجلس خبرگان حایز اهمیت بالایی است زیرا که در شکل گیری هیات اجرایی انتخابات و برگزیدن معتمدان این نهاد مردمی نقش مهمی ایفا می کند و به هیمن سبب انتخاب فرماندار اهواز نیازمند همگرایی و مشارکت کارشناسان زبده اجرایی و سیاسی استان می باشد که متاسفانه تاکنون همه نشست ها و نصحیت های خیرخواهان نتوانسته در زمینه تعدیل تصمیمات مدیریت عالی استان که زاویه ی معنا داری با انتخاب مردم در حماسه 24 خرداد سال 92 دارد ،داشته باشد.