کشاورزان جفیر خواهان جلوگیری از روند واگذاری اراضی منطقه به شرکت های غیربومی شدند

در آخرین روز از هفته گذشته جمعی از کشاورزان منطقه جفیر از توابع دشت آزادگان با تجمع در مقابل کارگاه و مدیریت طرح 44 هزار هکتاری جفیر نسبت به روند غیرقانونی واگذاری اراضی حاصلحیز این منطقه به افراد و شرکت های غیربومی اعتراض و خواهان رسیدگی جدی استاندار و سایر مسئولان به مطالبات مردم ایثارگر […]

در آخرین روز از هفته گذشته جمعی از کشاورزان منطقه جفیر از توابع دشت آزادگان با تجمع در مقابل کارگاه و مدیریت طرح 44 هزار هکتاری جفیر نسبت به روند غیرقانونی واگذاری اراضی حاصلحیز این منطقه به افراد و شرکت های غیربومی اعتراض و خواهان رسیدگی جدی استاندار و سایر مسئولان به مطالبات مردم ایثارگر و محروم منطقه جفیر شدند.در همین راستا حاج حسین مرمضی یکی از فعالان امور صنفی کشاورزان دشت آزادگان در گفتگویی با اشاره به تاکیدات علمای اعلام و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و دفاع آنان از کشاورزان بومی دشت آزادگان خواهان رسیدگی فوری مسئولان استان به مطالبات مردم منطقه جفیر شد. 

00 0 1 2 3 5