3 عضو شورای شهر اهواز خواهان بکارگیری برخورد قهری برای جمع آوری دستفروشان شدند

حکایت جمع آوری دستفروشان همچنان بر مباحث صحن علنی نمایندگان پارلمان شهری سایه انداخته و سه تن از اعضا امروز خواهان برخورد قهری با دست فروشان شدند.معلی ناصری عضو شورای شهر اهواز با اشاره به مسئله دستفروشان هسته مرکزی شهر عنوان کرد: شائبه هایی ایجاد شده که به دلیل نزدیکی به پایان دوره چهارم شورای […]

حکایت جمع آوری دستفروشان همچنان بر مباحث صحن علنی نمایندگان پارلمان شهری سایه انداخته و سه تن از اعضا امروز خواهان برخورد قهری با دست فروشان شدند.معلی ناصری عضو شورای شهر اهواز با اشاره به مسئله دستفروشان هسته مرکزی شهر عنوان کرد: شائبه هایی ایجاد شده که به دلیل نزدیکی به پایان دوره چهارم شورای شهر برخی اعضا به دلیل ترس از ریزش آرا در دور بعد از این مسئله چشم پوشی می کنند. مردم از این مسئله بسیار نگران هستند.

n3049990-4863476

سبز علی دیگر عضو شورا در این خصوص گفت: شورای شهر به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده و این مسئله تنها با حضور قوه قهریه انجام پذیر است. در سال جاری حدود دو میلیارد تومان به نیروی انتظامی اهواز از سوی شورا کمک صورت گرفته که انتظار می رود در این زمنیه نقش پررنگ تری ایفا کند.

جان علی خورشیدی نیز در این زمینه گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین استان در این خصوص روز دوازدهم اسفندماه آخرین مهلت برای جمع آوری دست فروشان از هسته مرکزی شهر بوده که به دلیل درگیری برخی مسئولان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری این مسئله به مدت یک هفته به تعویق افتاد. وی افزود: در شورای تامین نفع دست فروشان و کسبه محل مورد بررسی قراره گرفته و استقرار دست فروشان به مکانی دیگر به زودی انجام خواهد گرفت