مقتدایی : اگر استقلال درآمد به خوزستان داده شود تحول اقتصادی و پیشرفت بزرگی رخ می دهد

استاندار خوزستان گفت: اگر استقلال درآمد به خوزستان داده شود خوزستان به لحاظ اقتصادی و پیشرفت متحول می شود و می توان از این استان به استان های دیگر نیز کمک کرد.عبدالحسن مقتدایی سه شنبه در شورای برنامه ریزی خوزستان در محل استانداری بیان کرد: فرهنگ خوزستان بر اساس وابستگی نفتی است اما می توان […]

استاندار خوزستان گفت: اگر استقلال درآمد به خوزستان داده شود خوزستان به لحاظ اقتصادی و پیشرفت متحول می شود و می توان از این استان به استان های دیگر نیز کمک کرد.عبدالحسن مقتدایی سه شنبه در شورای برنامه ریزی خوزستان در محل استانداری بیان کرد: فرهنگ خوزستان بر اساس وابستگی نفتی است اما می توان این استان را بدون درآمد نفت نیز اداره کرد.

 

وی گفت: داشتن استقلال درآمدی به ویژه استفاده کردن از درآمد مالیات می تواند خوزستان را از وابستگی به درآمد نفت خارج کند. وی با اشاره به اینکه در خوزستان تهدیدها و فرصت های زیادی وجود دارد افزود: متاسفانه فرصت نفت به تهدیدی برای استان تبدیل شده که این فرصت نتوانسته در طی این چند سال خوزستان را آباد کند. وی گفت: استان خوزستان همواره به دلیل داشتن شاخص های مهم اقتصادی به جهت اشتغالزایی مهاجر پذیر بوده است. مقتدایی بیان کرد: خوزستان از استان های پیشرفته و ثروتمند بود که برای همتراز کردن سایر استان ها با خوزستان، استان های کم توسعه یافته و محروم در اولویت قرار گرفت اما در خوزستان فقر تقسیم شد.

استاندار خوزستان افزود: هشت سال جنگ تحمیلی، خوزستان را دچار 22 سال عقب ماندگی کرده است. وی همچنین با اشاره به فرصت دیگری در خوزستان که تبدیل به تهدید شده افزود: طرح توسعه نیشکر گرچه باعث اشتغال 20 هزار نفر در خوزستان شد اما محیط زیست خوزستان را نابود کرد. مقتدایی ادامه داد: خوزستان با داشتن 600 هزار نفر بیسواد و 14 هزار نفر زندانی و با داشتن دانشگاه های فرسوده چگونه امکان جذب نیرو با معدل 16 را دارد که شرایط استخدامی در کشور اینگونه تعریف شده است.