معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی اهواز : 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بین 100 تا 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.محمد رضا واعظ مهدوی سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی خوزستان در محل استانداری در اهواز بیان کرد: در بودجه 94 میزان درآمد نفتی حدود 530 هزار میلیارد ریال […]

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بین 100 تا 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.محمد رضا واعظ مهدوی سه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی خوزستان در محل استانداری در اهواز بیان کرد: در بودجه 94 میزان درآمد نفتی حدود 530 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که 26 درصد کل بودجه است.

81986167-70561734

وی با بیان اینکه وابستگی به بودجه نفت کم شده گفت: باید به گونه ای عمل کرد که کشور با درآمدهای پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی اداره شود. واعظ مهدوی افزود: متاسفانه پول های کلانی در بانک های کشور سپرده گذاری می شود که در هیچ گونه فعالیت اقتصادی استفاده نمی شود و صاحبان پول ها با دریافت سود بانکی حاضر به وارد کردن سرمایه خود در گردش مالی کشور نیستند. معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین با اشاره به اهمیت کارآمدی نیروی کار در چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد: قراردادهایی که با نیروی کار بسته می شود باید پیوست آموزش داشته باشند، همانطور که ساخت زیربناها مهم است تربیت نیروی انسانی نیز اهمیت دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه اهداف کمی برای استان ها در نظر گرفته نشده گفت: باید اهداف استانی در بخش های مختلف از جمله فرهنگی و آموزش عالی تعیین شود. معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به برنامه های کلان کشور در بخش آموزش عمومی افزود: از جمله این برنامه های این است که در کشور مشخص شود که چه میزان از دانش آموزان بر سر کلاس درس حاضر نمی شوند. وی گفت: اگر یک کودک در سال اول ابتدایی بر سر کلاس درس حاضر نشود یک فاجعه است؛ همچنین مردود شدن دانش آموز بسیار اهمیت دارد چرا که می تواند در آینده آموزشی آن فرد موثر باشد.

واعظ مهدوی با بیان اینکه برای جلوگیری از افت تحصیلی باید آموزش های پیش دبستانی تقویت شود افزود: در سال 95 پوشش آموزش پیش دبستانی در مناطق مرزی گسترده تر می شود. وی همچنین با ذکر اینکه متاسفانه 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها زندگی می کنند گفت: این افراد به امید داشتن شغل و کار مناسب محل زندگی خود را ترک و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. وی اظهارکرد: برای پیشگیری از مهاجرت مردم به حاشیه شهرها باید مناطق اولیه زندگی این افراد آباد شود.