کشتی تجاری ایران در راس البیشه آبادان غرق شد

یک فروند کشتی تجاری ایرانی حامل مواد شیمیایی در منطقه راس البیشه واقع در ورودی اروندرود غرق شد.فرمانده دریابانی آبادان روز دوشنبه با تایید این خبر به ایرنا گفت:مبداء این کشتی خرمشهر بوده است و این کشتی حامل مواد شیمیایی به مقصد یکی از کشورهای عربی بوده است. سرهنگ نادر اسداللهی اضافه کرد:بر اساس آخرین […]

یک فروند کشتی تجاری ایرانی حامل مواد شیمیایی در منطقه راس البیشه واقع در ورودی اروندرود غرق شد.فرمانده دریابانی آبادان روز دوشنبه با تایید این خبر به ایرنا گفت:مبداء این کشتی خرمشهر بوده است و این کشتی حامل مواد شیمیایی به مقصد یکی از کشورهای عربی بوده است. سرهنگ نادر اسداللهی اضافه کرد:بر اساس آخرین اطلاعات، بارگیری بیش از ظرفیت عامل اصلی غرق شدن این کشتی بوده است.

81915764-70437602

وی گفت:سرنشینان این کشتی با کمک نیروهای دریابانی نجات یافتند.سرهنگ اسداللهی تصریح کرد:این: کشتی تجاری ایرانی عصر روز یکشنبه نزدیک منطقه 'راس البیشه' در ورودی اروند رود غرق شده است و تحقیقات برای بررسی مقصد اصلی این کشتی در حال انجام است. فرمانده دریابانی شهرستان آبادان تاکید کرد:اطلاعات بیشتر در خصوص این خبر متعاقبا اطلاع رسانی می شود. منطقه راس البیشه در دهانه اروندرود قرار دارد.