محمد سواری: 30 درصد محصول برنج خوزستان قابل برداشت نیست

رییس انجمن برنج خوزستان گفت: حدود 30 درصد از مزارع برنج استان به دلیل بارش باران و وزش باد شدید خسارت دیده‌اند و محصولات آن‌ها غیر قابل برداشت است. محمد سواری اظهارکرد: بارش باران و باد شدید موجب خوابیدگی محصول می‌شود و در نتیجه امکان برداشت آن از مزرعه ممکن نیست همچنین اگر بخواهیم آن […]

رییس انجمن برنج خوزستان گفت: حدود 30 درصد از مزارع برنج استان به دلیل بارش باران و وزش باد شدید خسارت دیده‌اند و محصولات آن‌ها غیر قابل برداشت است. محمد سواری اظهارکرد: بارش باران و باد شدید موجب خوابیدگی محصول می‌شود و در نتیجه امکان برداشت آن از مزرعه ممکن نیست همچنین اگر بخواهیم آن را برداشت کنیم، باید هزینه‌های زیادی را صرف کنیم که این مساله نیز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: با توجه به زراعت محدود کشاورزان و سطح زیر کشت پایین برنج در سال جاری، امیدواریم از سوی ستاد حوادث مترقبه استانداری و ستاد بحران استان به این مساله رسیدگی و تا حد ممکن برای حل مشکلات برنجکاران تلاش شود. سواری تصریح کرد: شرکت‌های بیمه باید در پرداخت هزینه‌های خسارات وارد شده به محصولات کشاورزان به کشاورزان کمک و برآوردهای واقعی خسارات را به آن‌ها پرداخت کنند. وی ادامه داد: هزینه‌های پرداخت شده از سوی بیمه به کشاورزان، تنها بخشی از مشکلات آن‌ها را حل می‌کند و نمی‌تواند تمام خسارات وارد شده به مزارع آن‌ها را جبران کند. سواری خاطرنشان کرد: با توجه به خسارات وارد شده به مزارع باید به مشکلات برنجکاران استان رسیدگی شود تا بتوانند امور زندگی خود را بچرخانند. رییس انجمن برنج خوزستان گفت: در حال بررسی کامل خسارات وارد شده به مزارع برنج استان هستیم و تا چند روز آینده برآورد این خسارات جمع بندی خواهد شد.