دریس:668 میلیون بشکه نفت به مجموع ذخایر نفتی جنوب افزوده شد

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از افزایش٦٦٨ میلیون بشکه نفت به مجموع ذخایر نفتی جنوب در سال 92 خبر داد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ˈحمید دریسˈ روزیکشنبه متوسط ضریب بازیافت نفت در مناطق نفتخیز جنوب را ٢٨ درصد اعلام کرد […]

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از افزایش٦٦٨ میلیون بشکه نفت به مجموع ذخایر نفتی جنوب در سال 92 خبر داد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ˈحمید دریسˈ روزیکشنبه متوسط ضریب بازیافت نفت در مناطق نفتخیز جنوب را ٢٨ درصد اعلام کرد و افزود: با انجام مطالعات مخازن در سال گذشته ٦٦٨میلیون بشکه نفت به ذخایر اضافه شده و در مجموع از سال ١٣٧٨ تاکنون بیش از ٣ میلیارد بشکه نفت درجا به ذخایر افزوده شده است.

index1

وی از انجام مطالعه ٢٧ مخزن نفتی در گستره عملیاتی این شرکت خبر داد و گفت: نتیجه انجام این مطالعات افزایش ضریب بازیافت نفت بوده است.دریس افزود: مطالعه تعداد زیادی از مخازن از مجموع ٢٧ مخزن پیش گفته به پایان رسیده است و بقیه مطالعات نیز تا خردادماه امسال به پایان می رسد.وی با بیان این که برنامه مطالعات مخزنی به طور معمول هر پنج سال یک بار انجام می شود، گفت: این مطالعات به صورت دینامیک همزمان با تولید از میادین صورت می گیرد.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به افزایش توان تولید این شرکت در سال جاری، گفت: با توجه به سیاستگذاری های وزارت نفت مبنی بر افزایش سطح تولید، برنامه تولید مناطق نفتخیز جنوب نیز افزایشی بسته شده که امید است با فراهم شدن ملزومات برنامه تولید امسال به طور کامل محقق شود.وی گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سال گذشته موفق شد برنامه تولید خود را به طور ١٠٠ در صد محقق سازد.