مقتدایی خبر از تعویض همه فرمانداران داد

استاندار خوزستان گفت: سفر های درون استانی در سال جاری برای بررسی مشکلات مناطق مختلف از جمله مناطق محروم پس از قطعی شدن انتخاب تمامی فرمانداران استان خوزستان آغاز می شود. ˈعبدالحسن مقتدایی ˈیکشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: سفرهای درون استانی به منظور بررسی مشکلات مناطق محروم و شهرستان های مختلف پس از قطعی […]

استاندار خوزستان گفت: سفر های درون استانی در سال جاری برای بررسی مشکلات مناطق مختلف از جمله مناطق محروم پس از قطعی شدن انتخاب تمامی فرمانداران استان خوزستان آغاز می شود.

81109927-5604880

ˈعبدالحسن مقتدایی ˈیکشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود: سفرهای درون استانی به منظور بررسی مشکلات مناطق محروم و شهرستان های مختلف پس از قطعی شدن انتخاب تمامی فرمانداران و با همراهی معاونین استانداری خوزستان و در صورت نیاز با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان آغاز می شود.

وی درخصوص مسئله هدفمندی یارانه ها گفت: افراد توانمند می توانند با دریافت نکردن یارانه به بخش های ضعیف جامعه کمک کنند.عالی ترین مقام دولتی در استان خوزستان با بیان اینکه دریافت یارانه حق مسلم تمام اقشار جامعه است افزود: انتظار می رود که آن بخش از جامعه که از حداقل ها برخوردار هستند از دریافت یارانه گذشت کنند تا از این طریق به بخش های ضعیف جامعه کمک شود.

مقتدایی در خصوص مهمترین برنامه های استان در سال 93 گفت: سرمایه گذاری در تالاب های استان، پرداختن به تولید و بهره مندی از خدمات مشاوره پیمانکاری و حمایت از تولیدات درون استانی از جمله برنامه هایی است که در راستای شکوفایی اقتصاد استان خوزستان دنبال می شود.