خوزستان ، اصفهان،بوشهر و شیراز پرترددترین مسیرهای نوروزی

معاون ایمنی اداره کل ایمنی راه و حریم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای گفت: نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش تردد داشتیم و بیشترین آمار تردد در مسیرهای منتهی به بوشهر، اصفهان، خوزستان و شیراز بود. فرهاد مهریاری اعلام کرد: مسیرهای شمالی نیز از تردد بالایی برخوردار بود ولی در مقایسه با […]

معاون ایمنی اداره کل ایمنی راه و حریم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای گفت: نوروز امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش تردد داشتیم و بیشترین آمار تردد در مسیرهای منتهی به بوشهر، اصفهان، خوزستان و شیراز بود.

81536377139850258519

فرهاد مهریاری اعلام کرد: مسیرهای شمالی نیز از تردد بالایی برخوردار بود ولی در مقایسه با نوروز سال گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی میزان تردد کمتر بود.وی با بیان اینکه بنا بر آمار اعلام شده از سوی پلیس راه نوروز امسال شاهد وقوع سوانح بیشتری در مقایسه با سال گذشته بودیم گفت: البته با وجود افزایش تعداد سوانح میزان تلفات کمتر بود.

معاون سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای افزود: بیشتر تصادفات به دلیل عجله و شتاب، توجه نکردن به تابلوهای نصب شده ، رعایت نکردن سرعت غیرمجاز در قوس ها و گردنه ها و سبقت های غیرمجاز بود.وی به رانندگان توصیه کرد که قبل از حرکت حتما با سامانه 141 تماس بگیرند و از آخرین وضعیت راه‌ها معطل شوند