به دلیل تعطیلی کارخانه های قند خوزستان، 320 هزار تن چغندر قند تولیدی استان در اصفهان، کرمانشاه، یاسوج فرآوری می شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: به دلیل تعطیلی کارخانه های قند خوزستان، 320 هزار تن چغندر قند تولیدی این استان در سه استان دیگر فرآوری می شود.محمد قاسمی نژاد با اشاره به متوقف بودن 10 ساله کشت چغندر قند در خوزستان به دلیل تعطیلی کارخانه های قند اهواز و دزفول اظهار کرد: […]

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: به دلیل تعطیلی کارخانه های قند خوزستان، 320 هزار تن چغندر قند تولیدی این استان در سه استان دیگر فرآوری می شود.محمد قاسمی نژاد با اشاره به متوقف بودن 10 ساله کشت چغندر قند در خوزستان به دلیل تعطیلی کارخانه های قند اهواز و دزفول اظهار کرد: کشت چغندر قند پس از یک دهه از پارسال درخوزستان آغاز شد اما این محصول در سه استان همجوار فرآوری می شود.وی توضیح داد: کشت چغندر قند در خوزستان از سال 1342 و همزمان با ساخت سد دز، شبکه های آبیاری و مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد، آغاز شد و بر اساس آزمایش های موفقیت آمیز ابتدا کارخانه قند دو هزار و 500 تنی در اهواز و سپس کارخانه قند پنج هزار تنی در دزفول احداث شد.

81658085-6539844

قاسمی نژاد با اشاره به اینکه دو تیپ چغندر قند در خوزستان کشت می شود، اظهار کرد: در خوزستان تیپ پاییزه آن کشت می شود که دارای مزایایی به نسبت تیپ بهاره است از جمله اینکه در طول زمان کاشت به دلیل بارندگی پاییز،نیاز آبی کمتری دارد و حدود 40 درصد نسبت به چغندر بهاره کمتر آب مصرف می کند.وی افزود: یکی دیگر از مزایای این نوع محصول اثر مثبت آن روی کشت های بعدی و تناوب تولید است.این مقام مسوول گفت: به دلیل مزایای کشت چغندر قند این محصول به سرعت توسعه یافت و به 10 هزار هکتار رسید.وی اظهارکرد:کارخانه های قند به دلایل نامشخص و بیشتر مسایل غیر فنی و بی ارتباط به کشاورزی به مدت طولانی تعطیل شدند که توقف کامل چغندر قند را در خوزستان به دنبال داشت.

قاسمی نژاد با اشاره به مشکلاتی که در نتیجه تعطیلی کشت چغندر قند در خوزستان بوجود آورده اظهار کرد: برهم خوردن چرخه تناوب محصولات در خوزستان، طغیان علف های هرز و ظهور علف های هرز سمج و مقاوم از تبعات این مساله بوده که باعث تقویت عوامل زیان رسان و آفات بوده است.وی اضافه کرد: با توقف کشت چغندر قند، کشاورزان روی به کشت سبزی و صیفی آوردند که با توجه به محدودیت تقاضای این محصولات، تعادل تولیدات محصولات زراعی در شمال خوزستان برهم خورد.وی با اشاره به اهمیت کشت چغندر قند در خوزستان در زمینه تناوب محصولات زراعی، افزود: از سال 92 پیگیری هایی برای عقد قرارداد با کارخانه های قند دیگر استان ها آغاز شد.

معاون جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه پارسال قراردادی با کارخانه قند اصفهان منعقد شد، ادامه داد: در سال زراعی 94-93 برای چهار هزار و 700 هکتار چغندر قند با کارخانه های قند اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد قرارداد منعقد شده است.به گفته وی، در مجموع 320 هزار تن چغندر قند تولیدی خوزستان به این سه استان حمل می شود.قاسمی نژاد گفت: در سال زراعی گذشته با دو هزار و 10 هکتار در شمال خوزستان (دزفول، شوش و اندیمشک) کشت چغندر قند در استان دوباره از سرگرفته شد که با استفاده از ارقام جدید تجربه موفقی ب دست آمد و تولید از 45 تن به 68 تن و عیار محصول از 12.5 به 14.7 افزایش یافت.وی با اشاره به مشکلات وهزینه های حمل محصول چغندر قند به دیگر استان ها گفت: برای این کار 380 کامیون (800 نوبت رفت و برگشت) با ظرفیت متوسط 17 تن نیاز است که هزینه سنگینی برای حمل محصول تحمیل می شود.

قاسمی نژاد تاکید کرد: با توجه به مزیت نسبی فرآوری این محصول در خوزستان امیدواریم که مسوولان استانی تلاش مضاعفی برای راه اندازی کارخانه های قند اهواز و دزفول و ورود سرمایه گذاران برای ساخت کارخانه های جدید انجام دهند.به گفته وی، سطح زیرکشت چغندر قند در خوزستان تا 50 هزار هکتار قابل توسعه است.چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج که بصورت گیاهی یکساله زراعت می شود.(منبع : ایرنا)