آغاز عملیات آسفالت خیابان ها و معابر کوی زرگان با دستور شهردار موسوی

با تلاش کارکنان خدوم شهرداری اهواز و با دستور و نظارت سیدخلف موسوی شهردار اهواز عملیات آسفالت ریزی و بهسازی معابر کوی زرگان به پایان رسید.به گزارش خبرنگار ما  طی روزهای گذشته با پیگیری های معتمدین منطقه زرگان بویژه جناب آقای مهندس قیس رفیعی و دستور شهردار موسوی خیابان ها و معابر این منطقه بهسازی […]

با تلاش کارکنان خدوم شهرداری اهواز و با دستور و نظارت سیدخلف موسوی شهردار اهواز عملیات آسفالت ریزی و بهسازی معابر کوی زرگان به پایان رسید.به گزارش خبرنگار ما  طی روزهای گذشته با پیگیری های معتمدین منطقه زرگان بویژه جناب آقای مهندس قیس رفیعی و دستور شهردار موسوی خیابان ها و معابر این منطقه بهسازی و آسفالت شد.تعدادی از ساکنان این منطقه طی تماس هایی با خبرنگار ما از تلاش های شهردار اهواز جناب سید خلف موسوی ، ،شهردار منطقه 3 اهواز و همچنین پیگیری های مهندس قیس رفیعی تشکر کردند

00000000 0000 00 00000000000