اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال جهت بازسازی جاده چذابه

فرماندار دشت آزادگان گفت: به منظور افزایش صادرات و واردات ۱۶۰ میلیارد ریال برای بازسازی جاده چذابه اختصاص یافت.عبدالرحیم ناطقی اظهار داشت: به منظور افزایش صادرات و واردات یکصد و 60 میلیارد ریال برای بازسازی و برطرف ساختن مشکلات جاده چذابه اختصاص یافت.وی درباره اینکه چه زمانی این اعتبار تأمین می‌شود، گفت: این مبلغ در […]

فرماندار دشت آزادگان گفت: به منظور افزایش صادرات و واردات ۱۶۰ میلیارد ریال برای بازسازی جاده چذابه اختصاص یافت.عبدالرحیم ناطقی اظهار داشت: به منظور افزایش صادرات و واردات یکصد و 60 میلیارد ریال برای بازسازی و برطرف ساختن مشکلات جاده چذابه اختصاص یافت.وی درباره اینکه چه زمانی این اعتبار تأمین می‌شود، گفت: این مبلغ در خرداد ماه امسال تحویل داده می‌شود.فرماندار دشت آزادگان افزود: بهبود وضعیت جاده چذابه سبب افزایش فروش می‌شود که در نتیجه اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.

فرماندار دشت آزادگان بیان کرد: در امسال اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف فنی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای برای جذب نیرو در مناطق نفتی راخواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه بیکاری جوانان یکی از معظلات دشت آزادگان است، عنوان کرد: با احیا و پویاسازی بخش کشاورزی و ازبین بردن مشکلات و آسیب‌های این بخش می‌توان آمار بیکاری را کاهش داد.ناطقی درباره احیای بخشی کشاورزی گفت: باتوجه به پروژه یکصد هزارهکتاری دشت آزادگان و هویزه برای احیای هر هکتار 15 میلیون تومان درنظرگرفته شده است.