آتش سوزی در پست بانک هندیجان در اثر بی احتیاطی

به گزارش خبرنگار ما از هندیجان پیش از ظهر امروز و در ساعت 11/30 فردی جهت انجام گردش بانکی و دریافت وجوه نقد به خودپرداز پست بانک این شهر مراجعه و بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی ،سوار بر موتور سیکلت قصد برداشت وجه را داشته که بعلت عدم کنترل موتور سقوط و بنزین آن در […]

به گزارش خبرنگار ما از هندیجان پیش از ظهر امروز و در ساعت 11/30 فردی جهت انجام گردش بانکی و دریافت وجوه نقد به خودپرداز پست بانک این شهر مراجعه و بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی ،سوار بر موتور سیکلت قصد برداشت وجه را داشته که بعلت عدم کنترل موتور سقوط و بنزین آن در اطراف باجه سرازیر و منجر به آتش سوزی در بانک می گردد.براساس این گزارش با حضور به موقع شهروندان و نیروهای امدادی از گسترش آتش سوزی جلوگیری می شود.