استقبال از میهمانان نوروزی به رسم اهوازی / اقدام زیبای شهرداری اهواز در ورودی شهر نخل و کارون

استقبال از میهمانان نوروزی به رسم اهوازی ها کار زیبای شهرداری اهواز در ورودی شهر نخل و کارون در روزهای آغازین سال 94 است.شهرداری اهواز در اقدامی نمادین و جالب توجه با بکار گذاشتن “مضیف عربی” و “سیاه چادر بختیاری” در ورودی های چهارگانه اهواز بویژه سه راهی پلیس اندیمشک و استقبال و پذیرایی از […]

استقبال از میهمانان نوروزی به رسم اهوازی ها کار زیبای شهرداری اهواز در ورودی شهر نخل و کارون در روزهای آغازین سال 94 است.شهرداری اهواز در اقدامی نمادین و جالب توجه با بکار گذاشتن “مضیف عربی” و “سیاه چادر بختیاری” در ورودی های چهارگانه اهواز بویژه سه راهی پلیس اندیمشک و استقبال و پذیرایی از میهمانان وارد به شهر با “قهوه” ،”چای منقلی” و “نان تیری” رسم اهوازی ها در پیشوازی میهمانان را به نمایش گذاشت.این ابتکار با استقبال و خرسندی مسافران نوروزی و همچنین شهروندان خوزستانی مواجه گردید بطوریکه بسیاری از مسافران در گفتگو با خبرنگار ما از این ایده زیبای شهرداری اهواز تقدیر و تشکر کردند.

00 0 01 1 2 03 4 05 5 6 08 8