مقتدایی : باپیمانکاران بومی می توان امنیت اقتصادی و اجتماعی را تامین و اشتغال را در استان ایجاد کرد.

استاندار خوزستان گفت: برای جلوگیری از پراکندگی کار در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و انسجام در اجرای آن باید تمام وظایف تفکیک و به بخش ‌های مربوطه خود واگذار شوند؛ به‌ طور مثال سیاست‌ گذاری اعتبارات و هماهنگی در برنامه ‌ریزی به معاونت برنامه ‌ریزی استانداری واگذار شود. به گزارش خبرنگار عصر ما ،عبدالحسن مقتدایی […]

استاندار خوزستان گفت: برای جلوگیری از پراکندگی کار در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و انسجام در اجرای آن باید تمام وظایف تفکیک و به بخش ‌های مربوطه خود واگذار شوند؛ به‌ طور مثال سیاست‌ گذاری اعتبارات و هماهنگی در برنامه ‌ریزی به معاونت برنامه ‌ریزی استانداری واگذار شود.

82527

به گزارش خبرنگار عصر ما ،عبدالحسن مقتدایی در جلسه بررسی روند اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری که روز گذشته در استانداری برگزار شد، عنوان ‌کرد: این جلسه برای اعلام رسمیت برگزار شده تا اختلاف ‌نظرها و پیشنهاداتی که در آن مطرح می‌شود در شورای برنامه ‌ریزی به تصریح برسد.وی در خصوص راه ‌اندازی شرکت ‌های آب‌ بران و آموزش‌ بهره ‌برداران اظهارکرد: قطعا باید سازمان جهاد کشاورزی این موارد را در دستور کار قرار دهد.

استاندار خوزستان از شرکت جهاد نصر خواست با تمام دستگاه ‌های اجرایی به ‌علاوه مشاوران و معاونت برنامه‌ریزی، موضوعات مربوط به اجرای طرح مقام معظم رهبری را مرور و اختلاف ‌نظرهای موجود در ارایه آمار را برطرف کنند.وی در واکنش به استفاده از پیمانکاران غیربومی در اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری اظهارکرد: می ‌توان با نیروسازی و به ‌کارگیری نیروها و شرکت‌ های پیمانکاری بومی امنیت اقتصادی و اجتماعی را تامین و اشتغال را در استان ایجاد کرد.

همچنین احمد سیاحی، معاون عمرانی استانداری خوزستان در ادامه این جلسه با تاکید به شفاف‌سازی ارایه آمار روند اجرای طرح مقام معظم رهبری بیان‌کرد: آمارهایی که شرکت جهاد نصر و سازمان های جهاد کشاورزی و آب و برق از روند اجرای این طرح ارایه با هم مغایرت دارد.

حیاء ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان ‌های خوزستان و ایلام ادامه ‌دهنده و تکمیل کننده برنامه‌ های بالا دستی در حوزه آب و کشاورزی کشور است که اجرای کامل طرح احیا ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان ۹٫۵ میلیون تن به تولید محصولات کشاورزی می ‌افزاید و به میزان دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال درآمد کشاورزی از آن حاصل می‌ شود. همچنین ۳۰۰ هزار شغل در بخش کشاورزی فراهم می‌کند. مساحت این طرح ۶٫۵ برابر طرح توسعه نیشکر و طول کانال ‌های مورد نیاز طرح نیز ۱٫۲۵ برابر مرزهای کشور است.