شهردار اهواز : خوزستان با ظرفیت بالایی که در زمینه های اقتصادی و صنعتی دارد، اصولا نباید حاشیه نشین داشته باشد

شهردار اهواز گفت: خوزستان با ظرفیت بالایی که در زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی دارد، اصولا نباید حاشیه نشین داشته باشد.سید خلف موسوی  در جلسه رفع حاشیه نشینی شهری استان خوزستان اظهار کرد: در استان خوزستان به دلیل پتانسیل های بالای اقتصادی، اصولا نباید موضوعی به نام حاشیه نشینی داشته باشیم. حاشیه نشینی یک […]

شهردار اهواز گفت: خوزستان با ظرفیت بالایی که در زمینه های مختلف اقتصادی و صنعتی دارد، اصولا نباید حاشیه نشین داشته باشد.سید خلف موسوی  در جلسه رفع حاشیه نشینی شهری استان خوزستان اظهار کرد: در استان خوزستان به دلیل پتانسیل های بالای اقتصادی، اصولا نباید موضوعی به نام حاشیه نشینی داشته باشیم. حاشیه نشینی یک بیماری است که در شهرهای سایر استان ها به دلیل فقر به وجود آمده اما در خوزستان به دلیل شرایط قهری بر اثر جنگ تحمیلی ایجاد شده است.

وی افزود: هنگام جنگ هشت ساله، شهرهای مرزی خوزستان زیر آتش دشمن بوده و برخی از روستاها نیز کاملا نابود شدند و این مسئله باعث مهاجرت مردم به شهر شد. البته بحران بیکاری در منطقه زاگرس هم در شکل گیری حاشیه نشینی خوزستان بی تاثیر نبوده است.شهردار اهواز تصریح کرد: تغییر اکوسیستم و سدسازی های بدون مطالعه و غیر علمی بر رودخانه های استان نیز یک سری شرایط قهری ایجاد کرده و مردم در برخی مناطق هم به تبع آن دچار خشکسالی قهری شده اند. طرح نیشکر و جابه جایی برخی از مردم ساکن نیز در ایجاد حاشیه نشینی بی تاثیر نبوده است.موسوی در پایان گفت: یکی از راهکارهایی که در جهان برای مناطق حاشیه به آن رسیده اند توانمندسازی این مناطق در بخش مسکن و زیرساخت های لازم است به همین دلیل شهرداری اهواز نسبت به اصلاح معابر در این مناطق اقدام کرده است.