استاندار خوزستان: روابط عمومی ها خود را با پیشرفت های ارتباطی منطبق کنند

ستاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت و نقش رابط عمومی ها، گفت: روابط عمومی ها ویترین و آینه تمام قد و تمام نمایی از سازمان های خود هستند.به گزارش عصرما ،عبدالحسن مقتدایی در دوره آموزشی روابط عمومی الکترونیک که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار روابط عمومی ها […]

ستاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت و نقش رابط عمومی ها، گفت: روابط عمومی ها ویترین و آینه تمام قد و تمام نمایی از سازمان های خود هستند.به گزارش عصرما ،عبدالحسن مقتدایی در دوره آموزشی روابط عمومی الکترونیک که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار روابط عمومی ها اظهار کرد: وظیفه روابط عمومی انتقال اطلاعات از محیط سازمان به اجتماع با هدف برقراری تعاملی موفق و سازنده است و این مسئولیت بسیار خطیری است.

82348

وی با اشاره به ارتباط مستمر خود با حوزه روابط عمومی در سال های فعالیت خود در مجموعه های مختلف، افزود: در دوره های مختلف و در صنایع و سازمان هایی که مشغول به فعالیت بوده ام، توجه زیادی به روابط عمومی داشته ام و ارتباطاتی که از این طریق برقرار می شد موفقیت های بسیاری را به همراه داشت.

مقتدایی تصریح کرد: در هر جای دنیا و با هر فرهنگ و در هر سازمانی، موضوعی به نام روابط عمومی یک اصل اساسی ارتباط است و امروز آن روابط عمومی موفق است که ابتدا محیط خود را خوب بشناسد و شخصی که به فکر برقراری ارتباط با اجتماع است ابتدا باید خود را خوب بشناسد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: انسان اگر بخواهد با اجتماع ارتباط برقرار کند ابتدا باید خود را شناخته و بر اساس این شناخت به برقراری ارتباط با جامعه اقدام کند، در نتیجه روابط عمومی زمانی می تواند موفق باشد که سازمان خود را خوب بشناسد. همچنین اگر روابط عمومی ها توانستند با خود ارتباط خوبی داشته باشند قطعا با اجتماع نیز ارتباط خوبی خواهند داشت.وی ادامه داد: روابط عمومی ابتدا باید نیازهای سازمان خود را شناسایی کرده و سپس بر اساس این شناخت با جامعه بیرونی ارتباط برقرار کند.

مقتدایی با تشبیه سازمان به ساختار خانواده اظهار کرد: سازمان و روابط عمومی زمانی در کار خود موفق می شوند که در آن مجموعه، منطق و عقل بر غریزه غالب باشد و بر اساس آن برای رفع نیازها و مشکلات برنامه ریزی کند. در برخی مواقع مشاهده می شود که روابط عمومی ها رو به کهنگی می روند و این امر موجب عقب ماندگی سازمان می شود و اگر روابط عمومی به این شرایط بسنده کند، قطعا می بازد.

استاندار خوزستان با اشاره به توسعه ابزارهای ارتباطی و الکترونیکی، گفت: راه موفقیت در حوزه ارتباطات استفاده از فضای مجازی و الکترونیک است، در نتیجه روابط عمومی ها باید خود را با این پیشرفت های ارتباطی منطبق و خود را به روز کنند.

در این دوره آموزشی یک روزه که از سوی جهاد دانشگاهی خوزستان و با مشارکت استانداری برگزار شد، دکتر محمد سلطانی فر، استاد علوم ارتباطات و رئیس دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت ارشاد و دکتر علی گرانمایه پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سخنرانی کردند.