فردا کلیه مدارس نوبت صبح و دانشگاهها در اهواز تعطیل و ادارات از ساعت 10 آغاز بکار می کند

براساس  گفتگوی سیاحی معاون عمرانی استاندار و اعلام مدیریت بحران استانداری خوزستان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ،فردا مدارس اهواز در سه مقطع تحصیلی و در نوبت صبح و دانشگاهها تعطیل شد.این تصمیم در راستای پیش بینی سازمان هواشناسی و رعایت جانب احتیاط در جهت حفظ سلامت دانش آموزان اتخاذ شده است.همچنین […]

براساس  گفتگوی سیاحی معاون عمرانی استاندار و اعلام مدیریت بحران استانداری خوزستان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ،فردا مدارس اهواز در سه مقطع تحصیلی و در نوبت صبح و دانشگاهها تعطیل شد.این تصمیم در راستای پیش بینی سازمان هواشناسی و رعایت جانب احتیاط در جهت حفظ سلامت دانش آموزان اتخاذ شده است.همچنین براساس این اطلاعیه ادارات تا ساعت 10 صبح تعطیل و پس از آن بازگشایی می گردد.