بازگشت امپراطور/شمسایی به ریاست سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی عصرما در اهواز پس از مدت ها گمانه زنی درباره گزینه ریاست سازمان آب و برق خوزستان دیروز  شنبه بحکم رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، محمدرضا شمسایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد. پیش از وی، علیرضا رضانیا این […]

به گزارش خبرنگار سیاسی عصرما در اهواز پس از مدت ها گمانه زنی درباره گزینه ریاست سازمان آب و برق خوزستان دیروز  شنبه بحکم رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، محمدرضا شمسایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

پیش از وی، علیرضا رضانیا این سمت را بر عهده داشت.جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان دوشنبه(۳۰ دی ماه) در محل این سازمان برگزار می شود.

فعالیت به عنوان مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصادی آب و آبفا در وزارت نیرو، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و شهردار اهواز را می توان از جمله سوابق شمسایی برشمرد.