طرح مسکن مهر در خوزستان باید هرچه زودتر به اتمام رسد

ˈعبدالحسن مقتداییˈ روزچهارشنبه در جلسه کارگروه مسکن خوزستان در محل استانداری از فرمانداران و شهرداران شهر های استان خواست برای اتمام هرچه زودتر پروژه مسکن مهر طرح هایی کاربردی ارائه دهند.وی افزود: هر کدام از شهرهای استان بافتی مخصوص به خود دارند و نمی توان از الگوی مسکن مهر اهواز برای شهرستان مسجد سلیمان استفاده […]

ˈعبدالحسن مقتداییˈ روزچهارشنبه در جلسه کارگروه مسکن خوزستان در محل استانداری از فرمانداران و شهرداران شهر های استان خواست برای اتمام هرچه زودتر پروژه مسکن مهر طرح هایی کاربردی ارائه دهند.وی افزود: هر کدام از شهرهای استان بافتی مخصوص به خود دارند و نمی توان از الگوی مسکن مهر اهواز برای شهرستان مسجد سلیمان استفاده کرد.

81062990-5530180

رییس کارگروه مسکن استان خوزستان گفت: افرادی که در مسکن های جدید و شهرک ها ساکن می شوند باید بتوانند از هر قشر و طبقه، فرهنگ شهر نشینی در شهر های جدید را رعایت کنند.مقتدایی خواستار تشکیل کارگروهی برای ساماندهی بافت های فرسوده در استان خوزستان شد و گفت: باید با کمک شهرداری ها بافت های فرسوده شهرها شناسایی شده و در راستای ساماندهی این بافت ها اقدام شود.وی با اشاره به اینکه کاری های عمرانی باعث ایجاد اشتغال می شود افزود: با اجرای کارهای عمرانی اشتغال و امنیت جامعه تامین می شود .

در این نشست ˈمحسن نریمانی ˈمعاون وزیر راه وشهرسازی نیز حضور داشت مقرر شد از پروژه های مسکن مهر شیرین شهر و رامین اهواز دیدار صورت گیرد.