دعوای زنانه در شورای شهر

بیست و نهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با دیگر با حواشی همراه بود.مریم ابریشم کار عضو شورای شهر اهواز در جلسه این شورا با اشاره به تذکرات حضرت علی (ع) به اصحاب خود خطاب به اعضای شورای شهر از هم نشینی با اصحاب ثروتمند و حضور در مهمانی های آنان پرهیز کنید چرا […]

بیست و نهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با دیگر با حواشی همراه بود.مریم ابریشم کار عضو شورای شهر اهواز در جلسه این شورا با اشاره به تذکرات حضرت علی (ع) به اصحاب خود خطاب به اعضای شورای شهر از هم نشینی با اصحاب ثروتمند و حضور در مهمانی های آنان پرهیز کنید چرا که می خواهند با نزدیک شدن به اعضای شورا درخواست های نا به جا بکنند.

وی همچنین،خواستار بررسی دارایی های اعضای شورا شد.در پایان صحبتهای ایشان خانم ها صالح پور و زمانپور به شدت ناراحت شدند و خواستار پاسخگویی به ایشان بودند خانم زیبا صالح پور عضو شورای شهر گفت:چرا با این حرفهای کذب شورا را به حاشیه می برید.این روزها اعضای شورا در حال بررسی وتصویب بودجه شهرسازی هستند و کسی حق ندارد با بیان جملات شبهه آمیز در جلسه شورا انرژی اعضای شورا را در جهت دیگری مصرف کند وی گفت:در جلسه بعدی شورا حتما پاسخ سخنان نادرست خانم ابریشم کار را خواهم داد.هم چنین آذر زمانپور عضو ویژه شورا از عدم صلاحیت خانم ابریشم کار در این خصوص گفت و افزود ایشان حق تهمت به اعضای شورا را ندارد