سالم زاده، شهردار ملاثانی استیضاح شد

به گزارش خبرنگار ما ظهر امروز دوشنبه 8 دی ماه نشست شورای اسلامی شهر ملاثانی در راستای بررسی موضوع استیضاح سالم زاده شهردار برگزار و پس بحث و بررسی در نهایت با 5 رای مثبت به استیضاح طاهر سالم زاده رای داد. همچنین در این جلسه که دقایقی پیش پایان یافت ،مهندس نسیمی با اجماع […]

به گزارش خبرنگار ما ظهر امروز دوشنبه 8 دی ماه نشست شورای اسلامی شهر ملاثانی در راستای بررسی موضوع استیضاح سالم زاده شهردار برگزار و پس بحث و بررسی در نهایت با 5 رای مثبت به استیضاح طاهر سالم زاده رای داد. همچنین در این جلسه که دقایقی پیش پایان یافت ،مهندس نسیمی با اجماع اعضای شورای چهارم به سمت سرپرست شهرداری ملاثانی منصوب شد. اکنون باید در انتظار روزهای آتی نشست که شورای اسلامی شهر چهکسی را به عنوان هشتمین شهردار ملاثانی انتخاب خواهد کرد.