تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان: با تغییر کتاب های درسی ،دوره های آموزشی برای یادگیری معلمان برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: بر اساس رویکرد های علمی جدید و با توجه به شرایط جدید تحصیلی کتاب های درسی دانش آموزان تغییر می کنند.محمد تقی زاده’ یکشنبه در نشست مدیران سازمان های پژوهشی و برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش و روسای ادارات آموزش و […]

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: بر اساس رویکرد های علمی جدید و با توجه به شرایط جدید تحصیلی کتاب های درسی دانش آموزان تغییر می کنند.محمد تقی زاده’ یکشنبه در نشست مدیران سازمان های پژوهشی و برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش و روسای ادارات آموزش و پرورش استان خوزستان در محل پژوهش سرای فرهنگیان اهواز اظهار داشت: با تغییر کتاب های درسی دانش آموزان دوره های آموزشی برای یادگیری معلمان برگزار می شود.وی بیان داشت: کتاب هایی که برای دانش آموزان به چاپ می رسد بر اساس سن دانش آموزان و سطح یادگیری این قشر است، در حال حاضر سطح سن یادگیری کاهش یافته است و باید قبل از آغاز دوره تحصیلی ابتدایی دانش آموز دوره پیش دبستانی را فرا بگیرد.

81409309-6113956

مدیر کل آموزش و پرورش استان بیان داشت: در طول سال بالغ بر یک هزار و 200 عنوان کتاب درسی در استان و 130 میلیون جلد کتاب درسی در کشور به چاپ می رسد.وی افزود: در کتاب های درسی که به چاپ می رسند باید مفاهیم مهارت آموزی گنجانده شوند زیرا مهارت آموزی از بحث های بسیار مهمی است که دانش آموزان باید آنرا به خوبی فرا بگیرند و معلمان این مفهوم را از طریق کتابها به دانش آموزان به درستی منتقل کنند.تقی زاده عنوان کرد: برای تدریس کتاب های درسی باید محتوای کتاب ها به معلمان آموزش داده شوند تا مقوله آموزش دانش آموزان به درستی انجام شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان خرمشهر نیز گفت: حجم کتابی که به دانش آموزان آموزش داده می شود بسیار زیاد است و زمانی برای فعالیت های غیر درسی دانش آموزان باقی نمی ماند.’ احمد رفیعی’ بیان داشت: عدالت آموزشی باید به گونه ای اجرا شود که حجم درس و کتاب های درسی به گونه ای برای دانش آموزان برنامه ریزی شود که امکان فعالیت های غیر درسی دیگر اعم از ورزش، استراحت و یا مطالعه غیر درسی را هم داشته باشند و این مهم در سیستم آموزشی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.وی گفت: با توجه به کمبود زمان آموزشی در استان به دانش آموزان آموزش ارائه داده می شود این حجم کتاب به دانش آموزان بسیار فشار وارد می کند.رفیعی گفت: همچنین می توان در تالیف برخی کتاب های درسی از دان شآموزان نیز نظر سنجی و نظراتی را استفاده کرد چرا که دانش آموزان بهتر با محیط درس و موقعیت دانش آموزان آشنا هستند.همچنین در ادامه نشست رییس آموزش و پرورش عشایر استان بیان داشت: 90 درصد مدارس عشایر استان چند پایه هستند که این موضوع کیفیت آموزشی را پایین می آورد و به معلمان برای تدریس فشار وارد می شود.’ حمید قنبری’ بیان داشت: محتوای بسیاری از کتاب هایی که برای آموزش دانش آموزان عشایر استفاده می شود هیچ ارتباطی با نوع زندگی و محیطعشایر ندارد و این مهم ارتباط دانش آموز با درس و آموزش را بسیار کاهش می دهد.