بازدید سرزده شهردار اهواز از کوی “الصافی” و دستور رفع مشکل فاضلاب و پاکسازی مجاری دفع آب های سطحی

امروز جمعه علیرغم تعطیلی فعالیت های اداری ، مهندس سیدخلف موسوی شهردار اهواز بهمراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری بطور سرزده از کوی الصافی بازدید و ضمن استماع مطالبات و گفته های شهروندان فی المجلس با دستور اعزام اکیپ های کاری و دستگاههای سنگین  و ماشین های دفع فاضلاب عملیات رفع مشکل […]

امروز جمعه علیرغم تعطیلی فعالیت های اداری ، مهندس سیدخلف موسوی شهردار اهواز بهمراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری بطور سرزده از کوی الصافی بازدید و ضمن استماع مطالبات و گفته های شهروندان فی المجلس با دستور اعزام اکیپ های کاری و دستگاههای سنگین  و ماشین های دفع فاضلاب عملیات رفع مشکل فاضلاب و پاکسازی مجاری دفع آب های سطحی منطقه را بطور مستقیم اداره نمود.ساکنان کوی الصافی و معتمدان آنها از اقدام شهردار و شورای اسلامی شهر اهواز تشکر نمودند.

1 2 3 4 5 7 8 9