تفاهم نامه همکاری بین استانداران خوزستان و بصره عراق امضا شد

تفاهم نامه همکاری در 15 بند در زمینه های اقتصادی و تجارت، کشاورزی ، صنعت، و بهداشت و درمان، چهارشنبه بین ‘عبدالحسن مقتدایی’، استاندار خوزستان و ‘ماجد مهدی النصراوی’ استاندار بصره درمحل استانداری بصره عراق امضا و مبادله شد. تاسیس دفاتر همکاری اقتصادی و تجاری در بصره و خوزستان و تجهیز آنها توسط استان های […]

تفاهم نامه همکاری در 15 بند در زمینه های اقتصادی و تجارت، کشاورزی ، صنعت، و بهداشت و درمان، چهارشنبه بین ‘عبدالحسن مقتدایی’، استاندار خوزستان و ‘ماجد مهدی النصراوی’ استاندار بصره درمحل استانداری بصره عراق امضا و مبادله شد. تاسیس دفاتر همکاری اقتصادی و تجاری در بصره و خوزستان و تجهیز آنها توسط استان های میزبان، توسعه خطوط انتقال برق خوزستان به بصره، توسعه روابط تجاری و کشاورزی و همچنین ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی مراکز درمانی خوزستان به اتباع عراقی از اهم مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

81403878-6104657

استاندار خوزستان در آیین امضای این تفاهم نامه نسبت به تحکیم روابط بین مردم دو استان خوزستان و بصره عراق باتوجه به وجود اشتراکات فرهنگی و مذهبی و نیز نسبت فامیلی بین آنها تاکید کرد و گفت: درکنار تمام مبادلات اقتصادی و مراودات سیاسی، ما به دنبال ایجاد پیوند گسترده و عمیق تر بین مردم دو استان هستیم.’عبدالحسن مقتدایی’ افزود: ملت ایران به ویژه خوزستان نشان داده اند که در تمام بحران ها پشتیبان خوبی برای مردم بصره بوده اند.وی گفت: مردم دو استان به هم توجه ویژه دارند و برعهده مسوولان دولتی است که این روابط را مستحکم و عمیق تر کنیم.مقتدایی ابرازامیدواری کرد که توافقات به عمل آمده مایه خیر و برکت برای هردو ملت باشد.استاندار خوزستان از استاندار بصره و رییس مجلس محلی این استان عراق دعوت به عمل آورد تا از خوزستان دیدن کنند