مدیرعامل شرکت فرودگاه ها در اهواز اعلام کرد: فرودگاه های کشور با سرمایه بخش خصوصی مجهز می شود

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت:بخش خصوصی به شیوه مشارکتی در تجهیز فرودگاه های کشور با بخش دولتی همکاری می کند.، ‘محمدعلی ایلخانی’ دوشنبه در حاشیه دیدار از طرح های عمرانی در دست اجرای فرودگاه بین المللی ‘آیت ا… جمی’ آبادان به ایرنا،اظهارکرد:بر اساس برنامه، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه های کشور، مشارکت […]

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور گفت:بخش خصوصی به شیوه مشارکتی در تجهیز فرودگاه های کشور با بخش دولتی همکاری می کند.، ‘محمدعلی ایلخانی’ دوشنبه در حاشیه دیدار از طرح های عمرانی در دست اجرای فرودگاه بین المللی ‘آیت ا… جمی’ آبادان به ایرنا،اظهارکرد:بر اساس برنامه، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه های کشور، مشارکت 50 درصدی در تامین سرمایه طرح هاست و این شرکت با همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تحقق این هدف آمادگی دارد.وی افزایش همکاری با دیگر شرکت های هواپیمایی در راستای افزایش پروازها را راهبرد وزارت راه و شهرسازی خواند و افزود:تحقق این مهم، مستلزم بازنگری در قراردادهای هوایی شرکت های خارجی با ایران و اصلاح برخی قوانین داخلی است.

ایلخانی گفت:تلاش می کنیم تا با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، موافقت نامه های هوایی را افزایش داده و با تحقق این مهم نیز، پروازهای خارجی فرودگاه ها که زیرساخت لازم را دارند نیز افزایش می یابد.وی همچنین با بیان اینکه افزایش پرواز ها براساس قانون عرضه و تقاضا انجام می شود، افزود: میزان تقاضا در آبادان و خوزستان برای افزایش پرواز ها بالا است.ایلخانی، نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور را راهبرد دیگر وزارت راه و شهرسازی خواند و گفت:امیدواریم در خرید هواپیمای جدید، گشایش حاصل شود یا تعدادی هواپیما نوسازی و بازسازی شود.مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، با بیان جایگاه فرودگاه آبادان در نقل و انتقال مسافر، اظهارکرد:این فرودگاه به لحاظ برخورداری از زیرساخت های عملیات هوانوردی مطلوب است.وی ادامه داد: امیدواریم برای روند اجرای طرح های عمرانی در فرودگاه آبادان، با همکاری مسوولان سازمان منطقه آزاد اروند برای احداث پایانه پنج هزار متر مربعی در این فرودگاه به توافق برسیم.وی افزود: در این صورت می توان در طرح جامع فرودگاه آیت ا… جمی آبادان بخش پایانه خارجی را از نو ساخت.