معاون وزیر کار در اهواز:خوزستان استان ثروتمند بالقوه و بالفعل است / برای 750 هزار نفر در خوزستان دفترچه بیمه سلامت صادر شده است

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استان خوزستان یک استان ثروتمند بالقوه و بالفعل است. علی اکبر طاهایی’ شنبه در نشستی با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و همچنین دستگاه های تابعه این اداره کل در محل اداره کل اظهار داشت: خوزستان در […]

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استان خوزستان یک استان ثروتمند بالقوه و بالفعل است. علی اکبر طاهایی’ شنبه در نشستی با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و همچنین دستگاه های تابعه این اداره کل در محل اداره کل اظهار داشت: خوزستان در دوران هشت سال دفاع مقدس آسیب های جدی زیادی دیده است و با وجود اجرای برنامه های توسعه ای زیادی که در این استان انجام شده همچنان دچار کمبودها و کاستی هایی است.وی با اشاره به هدف خود از این سفر به استان بیان داشت: سفر من برای تقویت همدلی و بررسی چگونگی هم افزایی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با دستگاه های تابعه در استان و با وزارت کار است تا اهداف از پیش تعیین شده در استان با همکاری هر چه بیشتر در خوزستان اجرایی شود.

9293021358691195

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در چند ماهه امسال برای 750 هزار نفر در استان خوزستان دفترچه بیمه سلامت صادر شده است و این طرح برای حمایت از بیماران و کاهش هزینه های درمان است.طاهایی همچنین در ادامه با بیان اینکه اقدامات خوبی برای تقویت اشتغالزایی در استان انجام شده است افزود: اعتبارات مناسبی برای اشتغال خانگی افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) خوزستان اختصاص گرفته است تا با این اعتبارات برای افراد تحت پوشش منبع درآمد و اشتغالی ایجاد شود.وی گفت: همچنین به معتادان بهبهود یافته در استان نگاه ویژه ای شده است و اعتباری برای اشتغال این گروه در نظر گرفته شده است.معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: خوزستان بعد از تهران بیشترین میزان بیمه شدگان تامین اجتماعی برای خدمات رسانی در بحث درمانی را دارد و از این رو تامین اجتماعی در استان باید نهایت تلاش خود را برای خدمات رسانی درمانی به بیمه شدگان خود به ویژه در مناطق محروم را داشته باشد.طاهایی با اشاره به اینکه بعضی از مناطق شهرستان آبادان با کمبود درمانگاه های تامین اجتماعی روبرو هستند افزود: این مشکل در وزارت تعاون، کار و رفا اجتماعی مطرح می شود و به مشکل درمانی شهرستان آبادان رسیدگی می شود.