واکنش شکرخدا به چنگلوایی:کشاورزی در خوزستان در حال نابودی و اضمحلال است

شما در دولت دهم به عنوان یک اصولگرا به این جایگاه رسیدید. حال چه شده که 180 درجه چرخیدید و اکنون اصلاح طلب شده اید و آنها را راستگو و ما را اهل دورویی و نفاق می دانید؟جناب آقای چنگلوائی: 1- پاسخ جنابعالی به اینجانب به دور از نزاکت بود.،2- شما در دولت دهم به […]

شما در دولت دهم به عنوان یک اصولگرا به این جایگاه رسیدید. حال چه شده که 180 درجه چرخیدید و اکنون اصلاح طلب شده اید و آنها را راستگو و ما را اهل دورویی و نفاق می دانید؟جناب آقای چنگلوائی:

12012_120

1- پاسخ جنابعالی به اینجانب به دور از نزاکت بود.،2- شما در دولت دهم به عنوان یک اصولگرا به این جایگاه رسیدید. حال چه شده که 180 درجه چرخیدید و اکنون اصلاح طلب شده اید و آنها را راستگو و ما را اهل دورویی و نفاق می دانید؟ واقعا جای تعجب دارد! برای حفظ ریاست خود حاضرید از اصول خود عبور کنید که البته عبور کردید.،3- نکته بعد اینکه به عنوان نماینده مردم حق دارم از حق آنها دفاع کنم. امثال شماها کشاورزی خوزستان را به نابودی کشاندید. آخر از کدام موفقیت تان دفاع کنیم.،4- امروز بخش کشاورزی در خوزستان در حال نابودی و اضمحلال است. بنده آماده ام تا در یک مناظره تلویزیونی تشریف بیاورید و در پیشگاه مردم و خصوصا کشاورزان خوزستان رو در روی یکدیگر صحبت کنیم و آن وقت مردم خود قضاوت کنند.5- شما فرمودید بیانات بنده توهین و ظلم به مدیران زحمتکش بخش کشاوری است . خدمت شما عرض کنم منظور بنده از مدیران فقط و فقط شخص جنابعالی ست. زیرا بقیه مدیران شما که تا آخر عمر دستشان به وزیر نمی رسد. در ضمن اینکه می گویم شهامت ارائه مشکلات کشاورزی را به وزیر داشته باشید خدا وکیلی توهین و ظلم بود که اینگونه بچه گانه عکس العمل نشان دادید؟6- از وزیر محترم جهاد کشاورزی می خواهم یک گروه بی طرفی را برای بررسی عمق فاجعه در بخش کشاورزی خوزستان اعزام کند تا مشخص شود مطالب بنده به حق بود یا خیر.

والسلام
سید شکرخدا موسوی