مقتدایی استاندار خوزستان: 250 میلیارد ریال برای توسعه استان در نظر گرفته شده است/منطقه اروند مقررات خود را با مصالح خوزستان تطبیق دهد

مقتدایی: قانون و مقرراتی که در هر منطقه آزاد تدوین و تعیین می شود باید خاص همان منطقه باشد و با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شرایط خاص خود را دارد قوانین آن باید متناسب با استان و مصالح استان باشند.استاندار خوزستان گفت: قوانین و مقررات منطقه آزاد اروند خوزستان باید […]

مقتدایی: قانون و مقرراتی که در هر منطقه آزاد تدوین و تعیین می شود باید خاص همان منطقه باشد و با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شرایط خاص خود را دارد قوانین آن باید متناسب با استان و مصالح استان باشند.استاندار خوزستان گفت: قوانین و مقررات منطقه آزاد اروند خوزستان باید بر اساس نیازها و پتانسیل های موجود در استان تعیین شود .عبدالحسن مقتدایی در شورای برنامه ریزی استان در محل سالن جلسات استانداری خوزستان اظهار داشت: قانون و مقرراتی که در هر منطقه آزاد تدوین و تعیین می شود باید خاص همان منطقه باشد و با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شرایط خاص خود را دارد قوانین آن باید متناسب با استان و مصالح استان باشند.

وی همچنین در این جلسه با اشاره به موقعیت های بسیار خوبی که در مرزهای استان برای رونق اقتصادی استان وجود دارد بیان داشت : مسئولان استان باید به دنبال ایجاد بستر ها و زیر ساخت های لازم رونق هر چه بیشتر صادرات و فعالیت های اقتصادی در مرزهای استان باشند.مقتدایی در ادامه افزود: خوزستان باید فعال حوزه مرزی و اقتصادی باشد چرا که اگر نتوانیم اقتصاد بازار عراق را در دست بگیریم نشان از کم کاری استان در بخش اقتصادی است.استاندار خوزستان افزود: هیچ جای کشور مرزی همچون مرزهای استان با این سرمایه گذاری ملی ندارد.وی همچنین با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است و خوزستان در تدوین این سند نسبت به سایر استان ها پیشتاز است بیان داشت: استانداری خوزستان در این برنامه اصرار بسیار جدی بر بحث اجرای طرح 550 هزار هکتاری در استان و همچنین تقویت مرز برای فعالیت های اقتصادی را دارد.استاندار خوزستان افزود: 250 میلیارد ریال برای توسعه استان در نظر گرفته شده است.