بارش باران و اولین تگرگ پاییزی در اهواز

بعد از ظهر امروز با تغییر ناگهانی هوا و شکل گیری توده های ابری باران زا (توده های سودانی) بارش باران سنگین در اهواز آغاز شد و پس از آن نزولات جوی به تگرگ تبدیل و برای لحظاتی خیابان های اهواز و برخی شهرستان ها همچون ماهشهر و ملاثانی را اندکی سفید پوش کرد.برای لحظاتی […]

بعد از ظهر امروز با تغییر ناگهانی هوا و شکل گیری توده های ابری باران زا (توده های سودانی) بارش باران سنگین در اهواز آغاز شد و پس از آن نزولات جوی به تگرگ تبدیل و برای لحظاتی خیابان های اهواز و برخی شهرستان ها همچون ماهشهر و ملاثانی را اندکی سفید پوش کرد.برای لحظاتی نوجوانان و کودکان برای جمع آوری تگرگ ها یا همان گلوله های یخی به خیابان آمدند.اما دیری نپاید تا اینکه پس از آنهمه ،آسمان اهواز از گردو خاک و ذرات معلق در اهواز ناگهان قرمز شد و دید شهروندان کاهش یافت و تردد در خیابان ها بکلی متوقف گردید و باعث تحمیل هزینه های هنگفت بر شهروندان گردید .

0000 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8