شهرداری اهواز مجوز دانشگاه جامع علمی کاربردی را کسب کرد.

صبح امروز شهرداری اهواز مجوز دانشگاه علمی کاربردی را اخذ کرد.در این مراسم شهردار اهواز، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، تعدادی از اعضای شورای شهر اهواز و جمعی از معاونان و پرسنل شهرداری اهواز حضور داشتند. این دانشگاه جهت ادامه تحصیل کلیه پرسنل شهرداری‌های خوزستان تاسیس شده است و ظرفیت پذیرش ۴۵۰ دانشجو را […]

صبح امروز شهرداری اهواز مجوز دانشگاه علمی کاربردی را اخذ کرد.در این مراسم شهردار اهواز، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، تعدادی از اعضای شورای شهر اهواز و جمعی از معاونان و پرسنل شهرداری اهواز حضور داشتند.

این دانشگاه جهت ادامه تحصیل کلیه پرسنل شهرداری‌های خوزستان تاسیس شده است و ظرفیت پذیرش ۴۵۰ دانشجو را در هر ترم دارد.دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اهواز در چهار رشته کاردانی و دو رشته کار‌شناسی دانشجو می‌پذیرد.رشته‌های کاردانی شامل کاردانی برق مترو، شهرسازی، فنی معماری شهری، برنامه‌سازی کامپیو‌تر و رشته‌های کار‌شناسی شامل مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده و مهندسی فناوری اطلاعات خدمات رایانه‌ای در شهرداری است.