رییس مجمع نمایندگان خوزستان : ساماندهی وضعیت فاضلاب خوزستان 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی وضعیت فاضلاب استان 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. ‘صیدعیسی دارایی’ روز شنبه در حاشیه بازدید از طرح فاضلاب اندیمشک تاکید کرد: تعیین اولویت بندی اجرای طرح فاضلاب و بهره برداری از خطوط شبکه کار شده باید سرلوحه کار قرار گیرد.نماینده مردم اندیمشک در مجلس […]

رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی وضعیت فاضلاب استان 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. ‘صیدعیسی دارایی’ روز شنبه در حاشیه بازدید از طرح فاضلاب اندیمشک تاکید کرد: تعیین اولویت بندی اجرای طرح فاضلاب و بهره برداری از خطوط شبکه کار شده باید سرلوحه کار قرار گیرد.نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: طرح فاضلاب اندیمشک نیازمند برنامه ریزی دقیق و مدیریت توانمند است.دارایی ساماندهی نوارهای حفاری در اندیمشک را در مقایسه با دیگر شهرهای استان مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: با وجود این موضوع طرح فاضلاب اندیمشک در برخی مناطق دارای نواقصی است که باید تلاش شود با مدیریت توانمند و برنامه ریزی دقیق هرچه سریعتر آنها را برطرف کرد.

81363015-6036988

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا خوزستان نیز با بیان اینکه توسعه شهری متناسب با توسعه زیرساخت ها صورت می گیرد که اجرای طرح های آب و فاضلاب از جمله این زیرساخت هاست گفت: اولویت اجرای مرحله سوم فروش اوراق مشارکت بهره برداری از خطوط شبکه فاضلاب احداث شده است.’امیر امیدی’ با اشاره به اینکه استفاده از اوراق مشارکت با هدف شتاب بخشی به موضوع احداث فاضلاب در استان در دستور کار قرار گرفت افزود: با فروش مرحله سوم اوراق مشارکت اجرای شبکه فاضلاب مجددا سرعت می گیرد.وی طرح های آب و فاضلاب را جزو طرح های عظیم و زمان بر اعلام و اظهار کرد: در طول سال های 85 تا 91 در مجموع 9 کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا شده بود که این رقم در سال های 91 تا 93 از محل اوراق مشارکت نزدیک به 80 کیلومتر رسید که در حدود 70 درصد رشد داشته است.