اعتراض شکرخدا موسوی به انتقال هواپیمایی نفت:به وزیر نفت هشدار می دهم که جلوی این اقدامات نابخردانه و غیر کارشناسانه را بگیرند

شکر خدا موسوی گفت:85 درصد منابع نفتی و 35 درصد منابع گازی در خوزستان قرار دارد و هواپیمایی نفت کمترین خدمت به مردم خوزستان است در صورتیکه سودای انتقال هواپیمایی نفت را به استان دیگری در سر داشته باشند ،طرح استیضاح وزیر نفت را کلید خواهم زد.شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز ، باوی ، حمیدیه […]

شکر خدا موسوی گفت:85 درصد منابع نفتی و 35 درصد منابع گازی در خوزستان قرار دارد و هواپیمایی نفت کمترین خدمت به مردم خوزستان است در صورتیکه سودای انتقال هواپیمایی نفت را به استان دیگری در سر داشته باشند ،طرح استیضاح وزیر نفت را کلید خواهم زد.شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز ، باوی ، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هواپیمایی نفت که دهها سال سابقه حضور در خوزستان را دارد، در زمان جنگ تحمیلی خدمات قابل توجهی را به کارکنان زحمتکش در مناطق نفت خیز جنوب انجام داده و کارنامه درخشانی را در پرونده خود دارد .

37876_635497693815586818_L

نماینده مردم اهواز ادامه گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته با تغییر رؤسای هیئت مدیره ، هر بار سناریوی جدیدی را برای شرکت رقم می زنند و اخیرا متوجه شدیم که مسئولین کشوری هواپیمایی نفت به غیر از اینکه سودای انتقال هواپیمایی نفت را در سر می پرورانند، قصد تعدیل بیش از سیصد نفر نیروی زحمتکش این شرکت را دارند که بنده به عنوان نماینده مردم شریف مرکز استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به وزیر نفت هشدار می دهم که جلوی این اقدامات نابخردانه و غیر کارشناسانه را بگیرند، و با احساسات پاک مردم عزیز خوزستان که از مزایای نفت فقط آلاینده های نفتی سمی نصیب آنها می شود بازی نکنند.وی تصریح کرد: 85 درصد منابع نفتی و 35 درصد منابع گازی در خوزستان قرار دارد و هواپیمایی نفت کمترین خدمت به مردم عزیز و نجیب این دیار می باشد.موسوی گفت: از استاندار محترم خوزستان که طلایه دار دفاع از منافع استانمان می باشند نیز میخواهیم با همه ی توان جلو این زیاده خواهی را بگیرند و همه ی 18 نماینده استان خوزستان با همه ی توان از ایشان دفاع و حمایت خواهیم کرد.