رهاشدگی فاضلاب و عدم اصلاح و توسعه شبکه روباز در خیابان ها و معابر کوی گلدشت اهواز

گزارش میدانی شهروند خبرنگار عصرما از خیابان های کوی گلدشت اهواز حاکی است ، علیرغم هشدار ها و پیگیری های شهروندان و گزارش مکرر رسانه ها متاسفانه تاکنون اقدامی برای بهسازی معابر و اصلاح شبکه روباز دفع فاضلاب و آب های سطحی کوی گلدشت اهواز صورت نگرفته این درحالی است که شعار شورای ششم و […]

گزارش میدانی شهروند خبرنگار عصرما از خیابان های کوی گلدشت اهواز حاکی است ، علیرغم هشدار ها و پیگیری های شهروندان و گزارش مکرر رسانه ها متاسفانه تاکنون اقدامی برای بهسازی معابر و اصلاح شبکه روباز دفع فاضلاب و آب های سطحی کوی گلدشت اهواز صورت نگرفته این درحالی است که شعار شورای ششم و جریان حاکم بر مدیریت شهری ، راه اندازی نهضت عمران و سازندگی مناطق محروم اهواز بود که با گذشت بیش از سه سال از عمر شورای شهود اما محلات کم برخودار همچنان در خان اول محرومیت از خدمات اولیه قرار دارد.