توقف خدمات شهری و انباشت زباله در ایستگاه شهرداری منطقه ۸ اهواز

چند روزی است که معضل انباشت زباله در محلات مختلف شهرداری منطقه ۸ شهر اهواز تکرار و شهروندان را آزرده خاطر کرده است. عدم جمع آوری به موقع پسماند از سطح معابر مناطق مختلف شهر طی یک سال گذشته بویژه ماه های اخیر به یکی از چالش‌های اهواز تبدیل شده و از مناطق کم‌برخوردار همچون […]

چند روزی است که معضل انباشت زباله در محلات مختلف شهرداری منطقه ۸ شهر اهواز تکرار و شهروندان را آزرده خاطر کرده است. عدم جمع آوری به موقع پسماند از سطح معابر مناطق مختلف شهر طی یک سال گذشته بویژه ماه های اخیر به یکی از چالش‌های اهواز تبدیل شده و از مناطق کم‌برخوردار همچون کوی علوی ، ملاشیه ، خشایار و کیان اینک به مناطق شرقی شهر گسترش یافته است.

تکرار پدیده انباشت زباله ها در محلات مختلف شهر اهواز ابهامات جدی درباره کارآمدی شورای شهود و مدیران شهرداری ایجاد کرده است. چرا که تا پیش از دوره کنونی شهرداری، خبر انباشت پسماند تنها گاهی از منطقه کم برخوردار به گوش می‌رسید اما اینک به معضل فراگیر تبدیل شده است.

آنطور که مشخص است شورای شهر اهواز بدلیل دخالت های بیرونی فشارهای معاون وزیر کشور نیز فعلا قادر به استفاده از ابزارهای نظارتی خود نیست و بدون تردید با تکرار این موضوع ممکن است مردم اهواز در روزهای گرم سال روی آرامش نبینند.

تعطیلی یا پیشرفت ضعیف پروژه‌های عمرانی شهر اهواز از جمله طرح محرومیت‌زدایی، طرح نهضت آسفالت، کمربند سبز، شبکه‌آبهای سطحی، پروژه‌های متعدد تقاطع چندسطحی و… موجی از انتقادات را برانگیخته است.

شهرداری نیز بجای رفع اختلافات خود با پیمانکاران درباره پرداخت حق بیمه و مزایای کارگران براساس قانون کار ، به شیوه نخ نمای خلع ید پیمانکاران و تحمیل هزینه های هنگفت بر سیستم شهرداری روی آورده و بجای حل مشکل صورت مساله را پاک می کند که در نهایت دود آن به چشم کارگران بی حقوق و شهروند محروم از خدمات می رود