آخرین وضعیت شاخص‌ آلودگی هوا شهرهای استان خوزستان

آخرین وضعیت شاخص‌های آلودگی هوا شهرهای استان خوزستان- شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت بروز رسانی ۱۲:۱۰ ▪️#اهواز ۵۰۰ – خطرناک ▪️#آبادان ۵۰۰ – خطر ناک ▪️#شادگان ۵۰۰ – خطرناک ▪️#خرمشهر ۵۰۰ – خطرناک ▪️#ماهشهر  ۵۰۰  – خطر ناک | آفزایش ▪️#شوش ۲۶۲ – ناسالم برای‌گروه‌های حساس | افزایش ▪️#رامهرمز ۳۵۸ – خطرناک | افزایش ▪️#هندیجان […]

آخرین وضعیت شاخص‌های آلودگی هوا شهرهای استان خوزستان- شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت بروز رسانی ۱۲:۱۰

▪️#اهواز ۵۰۰ – خطرناک
▪️#آبادان ۵۰۰ – خطر ناک
▪️#شادگان ۵۰۰ – خطرناک
▪️#خرمشهر ۵۰۰ – خطرناک
▪️#ماهشهر  ۵۰۰  – خطر ناک | آفزایش
▪️#شوش ۲۶۲ – ناسالم برای‌گروه‌های حساس | افزایش
▪️#رامهرمز ۳۵۸ – خطرناک | افزایش
▪️#هندیجان ۲۶۳ – بسیار ناسالم | افزایش
▪️#شوشتر ۱۵۴ – ناسالم | عدم بروز رسانی سامانه
▪️#اندیمشک ۱۱۲ – ناسالم برای‌گروه‌های حساس | کاهش
▪️#بهبهان ۱۰۲ – ناسالم برای‌گروه‌های حساس | کاهش