سه لنج صیادی حامل گازوئیل قاچاق در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی کشور توقیف شدند

سه لنج صیادی حامل گازوئیل قاچاق در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی کشور توقیف شدند.جانشین مرزبانی استان خوزستان از توقیف سه فروند لنج صیادی متخلف در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی کشور و کشف بیش از ۳۲ هزار و ۳۲۳ هزارلیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ منصوررضا عزیزی سه‌شنبه […]

سه لنج صیادی حامل گازوئیل قاچاق در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی کشور توقیف شدند.جانشین مرزبانی استان خوزستان از توقیف سه فروند لنج صیادی متخلف در حال خروج غیرقانونی از مرز آبی کشور و کشف بیش از ۳۲ هزار و ۳۲۳ هزارلیتر گازوئیل قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ منصوررضا عزیزی سه‌شنبه گفت: در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق فرآورده‌های نفتی، با تلاش بی وقفه مرزبانان جان بر کف برابر اخبار رسیده در خصوص تردد قایق‌های حامل سوخت قاچاق، بلافاصله اکیپ گشتی ناوگروه شناوری به محدوده شناسایی شده اعزام و اقدام به گشت زنی کردند.