مرگ دلخراش جوان کارگر محوطه شرکت پتروپارس هویزه

مرگ دلخراش جوان کارگر محوطه شرکت پتروپارس هویزه . روز گذشته بدلیل سقوط چکش حفاری در محوطه شرکت پتروپارس واقع در میدان نفتی حویزه یک کارگر جوان ۲۱ ساله بنام سید منصور موسوی جان باخت . ️

مرگ دلخراش جوان کارگر محوطه شرکت پتروپارس هویزه . روز گذشته بدلیل سقوط چکش حفاری در محوطه شرکت پتروپارس واقع در میدان نفتی حویزه یک کارگر جوان ۲۱ ساله بنام سید منصور موسوی جان باخت .