محکومیت قضایی واحد پتروشیمی آلاینده محیط زیست در ماهشهر

دستگاه قضایی یکی از واحدهای پتروشیمی را در ماهشهر به علت آلوده کردن آب و هوا محکوم کرد.معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهشهر علیه پتروشیمی‌های آلاینده محیط زیست در این شهرستان، یکی از بزرگ‌ترین پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با صدور […]

دستگاه قضایی یکی از واحدهای پتروشیمی را در ماهشهر به علت آلوده کردن آب و هوا محکوم کرد.معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهشهر علیه پتروشیمی‌های آلاینده محیط زیست در این شهرستان، یکی از بزرگ‌ترین پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با صدور دادنامه قضایی محکوم شد.

فرهاد قلی نژاد افزود: براساس این دادنامه قضایی، این واحد پتروشیمی محکوم به رفع آلایندگی و اقدامات زیست محیطی ظرف مدت ۸ ماه شده  و حکم تعلیق مبنی بر اعمال مهلت هشت ماهه اقدامات صادر شده است.

وی ادامه داد: چنانچه اقدامات رفع و پیشگیری آلودگی انجام نشود سایر مجازات‌ها برای مدیران آن شرکت اعمال خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان تاکید کرد: این اداره کل همه صنایع آلاینده آب و خاک و هوا را با پایش‌های مستمر، شناسایی و چنانچه پس از اخطار و تعیین مهلت اقدامات لازم در پیشگیری و رفع آلایندگی انجام نگردد، علیه واحد‌ها و کارخانجات آلاینده شکایت و همچنین خسارت‌های زیست محیطی محاسبه و مطالبه خواهد شد.