گازهای همراه نفت در ۳۷۸ فلر مناطق نفت خیز جنوب می‌ سوزد

گازهای همراه نفت در ۳۷۸ فلر مناطق نفت خیز جنوب می‌سوزد.مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اینکه ۳۷۸ فلر نفتی فعال در مناطق نفت خیز جنوب وجود دارد گفت: از این تعداد ۳۵۰ فلر نفتی نیز در استان خوزستان فعال است. داود میرشکار روز دوشنبه در مراسم کاهش ۹۸ درصدی سوزاندن گازهای […]

گازهای همراه نفت در ۳۷۸ فلر مناطق نفت خیز جنوب می‌سوزد.مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اینکه ۳۷۸ فلر نفتی فعال در مناطق نفت خیز جنوب وجود دارد گفت: از این تعداد ۳۵۰ فلر نفتی نیز در استان خوزستان فعال است.

داود میرشکار روز دوشنبه در مراسم کاهش ۹۸ درصدی سوزاندن گازهای همراه نفت در میدان نفتی یادآوران در محل این میدان نفتی اظهار کرد: در مجموع از فلرهای واقع در استان حدود ۷۰۰ میلیون فوت مکعب روزانه گاز سوزانده می‌شود.