تعدی به حریم جاده ها و سکوت اداره راه و شهرسازی خوزستان

تعدی به حریم جاده ها و آزادراه ها در قالب ساخت کاراژ ، آپاراتی ها و مغازه های خدمات خودرویی به پدیده گسترده در مسیرهای منتهی به شهرهای خوزستان بویژه شهرستان اهواز شده است. بطوریکه علاوه بر بی نظمی و نارسایی ها به عامل وقوع حوادث تلخ رانندگی در جاده های برون شهری تبدیل شده […]

تعدی به حریم جاده ها و آزادراه ها در قالب ساخت کاراژ ، آپاراتی ها و مغازه های خدمات خودرویی به پدیده گسترده در مسیرهای منتهی به شهرهای خوزستان بویژه شهرستان اهواز شده است. بطوریکه علاوه بر بی نظمی و نارسایی ها به عامل وقوع حوادث تلخ رانندگی در جاده های برون شهری تبدیل شده است

عدم نظارت و برخورد قاطع اداره کل راه و شهرسازی با افراد متخلف به حریم جاده ها از جمله مولفه های موثر در تکرار اینگونه تخلفات و جرائم مشهود می باشد

بطور نمونه در مسیر برومی شاهد تعدی ۱۵ متری یک آپاراتی به حریم جاده ماهشهر – اهواز هستیم که علیرغم شکایت و مراجعه محلی به محاکم و همچنین صدور حکم تخریب از سوی دادگاه با امضای دادستان مرکز و معاون وی در حقوق عامه اما با گذشت حدود ۸ سال بدلیل عدم اقدام اداره راه و شهرسازی این تخلف مشهود در مرآی عام قرار دارد و مشوق دیگران برای تداوم تخلفات شده است

پایگاه خبری عصرما در راستای پیگیری حقوق عامه و دفاع از حکم شجاعانه مدعی العموم در پاسداشت حقوق شهروندی برخی از اسناد مرتبط با این پرونده را جهت اطلاع مردم و دستگاه های نظارتی منتشر می کند.